ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 053-064100 ,www.pongsa.go.th,saraban-pongsa@lgo.mail.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
95
เดือนที่แล้ว
1,702
ปีนี้
14,921
ปีที่แล้ว
14,060
ทั้งหมด
42,197
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง17 ม.ค. 2566
2บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง17 ม.ค. 2566
3ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 255817 ม.ค. 2566
4แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง17 ม.ค. 2566
5คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองรองมาตรฐานวัสดุ17 ม.ค. 2566
6ตารางอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน17 ม.ค. 2566
7ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา17 ม.ค. 2566
8แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท17 ม.ค. 2566
9แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท17 ม.ค. 2566
10หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน17 ม.ค. 2566
11หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม17 ม.ค. 2566
12หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร17 ม.ค. 2566
13คู่มือสำหรับประชาชน24 มิ.ย. 2565
14คู่มือประชาชน27 ส.ค. 2563

1