ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 053-064100 ,www.pongsa.go.th,saraban-pongsa@lgo.mail.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
7,752
ปีที่แล้ว
14,060
ทั้งหมด
35,028
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน11 ส.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256411 ส.ค. 2565
3คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล1 ส.ค. 2565
4คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา19 ม.ค. 2565
5คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา13 ม.ค. 2565
6คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา4 ม.ค. 2565
7คำสั่งคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ27 ส.ค. 2563
8ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)25 ส.ค. 2563
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี25 ส.ค. 2563

1