ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 053-064100 ,www.pongsa.go.th,saraban-pongsa@lgo.mail.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
7,752
ปีที่แล้ว
14,060
ทั้งหมด
35,028
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ใหแก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 25421 พ.ค. 2566
2พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25621 พ.ค. 2566
3พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 1 พ.ค. 2566
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256228 มิ.ย. 2565
5พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256228 มิ.ย. 2565
6พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 255228 มิ.ย. 2565

1